marquee Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat
Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat Flying Bat

Alle rechten voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verantwoording/aansprakelijkheid

Wij hebben deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

De op onze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen op zonder voorafgaande mededeling. Gokken op Nederlands voetbal spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Gokken op Nederlands voetbal is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen. Alle gebruikte informatie is door ons zelf samengesteld, is openbare informatie zonder auteursrechten, of met toestemming gebruikt.

Bronnen

Voor alle inhoudelijke informatie over (voetbal) clubs, competities en sporten hebben we wikipedia en officiele (bond) websites geraadpleegd en indien mogelijk overgenomen.

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Gokken op Nederlands voetbal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Inhoud website

De inhoud van deze website is alleen bedoeld voor meerderjarigen en met onze content richten wij ons op iedereen van 24 jaar en ouder.